Povinné ručení Plzeň

Důkazní břemeno, že auto, které nemá zaplaceno povinné ručení, nejezdilo, leží na majiteli

Pokud ČKP objeví v databází vozidlo, které nemá uzavřeno povinné ručení, má právo po jeho majiteli vymáhat správní poplatek.

Česká kancelář pojistitelů majitelům nepojištěných vozidel zašle výzvu a to i v případě, kdy vozidlo není provozované (např. z důvodu havárie). Ústavní soud však tuto praxi označil za nepřijatelnou.

Celá řada řidičů totiž zapomene odevzdat registrační značky, ale přestane platit pojistné. Česká kancelář pojistitelů tyto majitele postihuje stejně a vyžaduje po nich úhradu zákonného příspěvku nepojištěných, který činí 30-200 Kč za den.

Z povinnosti zaplatit zákonný příspěvek nepojištěných se však majitel takovéhoto vozidla může vyvázat pouze v případě, kdy je schopen doložit, že vozidlo skutečně neprovozoval. Vlastník vozidla je tedy povinen doložit dostatečné důkazy o tom, že vozidlo nebylo skutečně schopné provozu. A i v takovém případě mu může hrozit správní pokuta.

Povinnost uzavřít povinné ručení je podle ust. § 1 odst. 2 zákona o pojištění odpovědnosti spojena s provozováním vozidla, resp. ponecháním vozidla na pozemní komunikaci, nikoli s pouhým držením vozidla, které provozováno, resp. ponecháno na pozemní komunikaci, není.

Kontakt
Petr Boubel
finanční poradce
telefon: +420 607 818 462
financni-poradce-plzen@seznam.cz
Menu
Motto
Důkazní břemeno, že auto, které nemá zaplaceno povinné ručení, nejezdilo, leží na majiteli.


Povinné ručení Plzeň